Ventilationsgaller

Ventilationsgallret är i gjutjärn och kan gjutas in i vägg eller mark. De olika storlekarna är efter mursten och tegelsten och finns med olika mönster.

 

Alla gjutjärns produkter är med i Byggvarubedömning och Sunda Hus.

 

Dimension:    
         230 x 118 mm Bindesbøll ventilationsgallret

         230 x 110 mm Ventilationsgallret

         230 x   55 mm Ventilationsgallret

         250 x 510 mm Konvektorgallret

                     

Se produktblad för Artikelnummer.

 

Material:
Gjutjärn i kvalité Segjärn GGG40 – Obehandlad. Kan även oljas med vegetabilisk olja.

Montering:

Ingjutning av öronen av gallret i vägg eller mark.

Produktblad