Avfallsbehållare

Alla GH Forms avfallsbehållare är som standard i gjutjärn, då detta är det mest robusta materialet. Man kan även få dem i stål och alltid med valfri behandling. Designen på avfallsbehållarna har en betydande funktion, inte bara ytligt utan även i funktion, som för tömning.

Mobilia 

Metropol

Dock-line

City

Classic