top of page

Markeringsknapp/söm

Markeringssömmen kan användas till markering av parkeringsplatser, avskiljning mellan gång- och cykelbana, markera diskretions linjer eller som ett upplysningsfält. De finns i tre olika storlekar och även i materialen gjutjärn, rostfritt stål och brons.

Markeringssöm i gjutjärn
markeringssom_popup-5.jpg
Plaza markeringssöm
markeringsstift__ubehandlet_popup-1.jpg
Markeringssöm i brons
markeringssom_popup-7.jpg
Markeringssöm i rostfast stål
markeringssom_popup-8.jpg
Cast Iron markeringssöm
markeringsstift_popup-0.jpg
bottom of page