Grill

Grillen är den kulinariska sidan av Mobilia serien. Den är tillverkad för att kunna stå på offentliga platser med dess storlek, material val och att det inte finns några lösa delar. Kolbrickan kan höjas och sänkas för påfyllning av kol och för att reglera temperaturen. Hela grillen är i galvaniserat stål utom gallret som är i obehandlat gjutjärn. Grillgallret omringas av en 250 mm bred kant av galvaniserat stål.

 

Alla produkter är med i Byggvarubedömning och Sunda Hus.
 

Dimension:     
           ø 850 x H 900 mm där grillgaller är ø 550 mm   138 kg
          ø1340 x H 900 mm där grillgaller är ø 825 mm   269 kg

 

EBD.10.2051  Mobilia Grill ø 1340

EBD.10.2053  Mobilia Grill ø 850

 

Material:         
Galvaniserat stål och obehandlat gjutjärn.

 

Montering:

Mobilia grillen grävs ner och sätts fast 200mm under markhöjd i jordfuktig betong eller skruvas fast direkt i beläggningen.

 

Mobilia serien har även tillhörande bänkar, bord, avfallstunnor och urinal samt informationstavlor och är resultatet av ett tätt samarbete med Erik Brandt Dam