Bord 

GH Forms bord-bänk kombination är utvecklat med hänsyn till tre grundläggande principer – Funktionalitet, Tillgänglighet och Hållbarhet.
 

De är gjorda för användning i våra olika offentliga miljöer så som parker, skolor, lek- och rastplatser.

Mobilia bord