Ledstråk

PICTOFORM
Knud Holscher Industriel Design och landskapsarkitekt Charlotte Skibsted samarbete med GH form 1995, ledde till den taktila beläggningen – Pictoform. 
Detta ska hjälpa till att leda Blinda och  svagsynta mera säkert igenom våra städer.
I 2013 blev det ursprungliga Pictoform programmet utvecklat med större element, dessa uppfyller kraven i EU’s riktlinjer ISO/DIS 21542 för Ledstråk.
 


Systemet är enkelt med sina tre markeringar:
 

 - Ledlinjer; består av avlånga upphöjda linjer vilket läggs med jämna

    mellanrum och betyder `Gå´.
 

 - Markeringsknoppar; placeras i fält när gångstråket upphör och betyder

   `full uppmärksamhet´.

 

 - Valfält; består av ett tomt fält och läggs mitt i en gångsträcka där man har         

    fler riktningar än ett; `Val`.

Alla gjutjärns beläggningsplattor är rekommenderade av Byggvarubedömning och Sunda Hus.

Pictoform prislista.PNG