top of page

Ledstråk

PICTOFORM
Knud Holscher Industriel Design och landskapsarkitekt Charlotte Skibsted samarbete med GH Form 1995, ledde till den taktila beläggningen – Pictoform. 

Detta ska hjälpa till att leda Blinda och svagsynta mera säkert igenom våra städer.
I 2013 blev det ursprungliga Pictoform programmet utvecklat med större element, dessa uppfyller kraven i EU’s riktlinjer ISO/DIS 21542 för Ledstråk.
 

Systemet är enkelt med sina tre markeringar:
 
Ledlinjer
Består av avlånga upphöjda linjer vilket läggs med jämna mellanrum och betyder `Gå´.
 
Markeringsknoppar 
Placeras i fält när gångstråket upphör och betyder `full uppmärksamhet´.

 
Valfält 
Består av ett tomt fält och läggs mitt i en gångsträcka där man har fler riktningar än ett; `Val`.

Alla gjutjärns beläggningsplattor är rekommenderade av Byggvarubedömning och Sunda Hus.
 
Vi har självklart även FDU-dokument och monteringsanvisningar

Skicka en gärna en mejl till ca@ghform.se 
om frågor
Pictoform prislista.PNG
bottom of page