Ledstråk

Pictoform 
Knud Holscher Industriel Design och landskapsarkitekt Charlotte Skibsted samarbete med GH form 1995, ledde till den taktila beläggningen – Pictoform, som ska hjälpa till att leda Blinda och  svagsynta mera säkert igenom våra städer. I 2013 blev det ursprungliga Pictoform programmet utvecklat med större element, dessa uppfyller kraven i EU’s riktlinjer ISO/DIS 21542 för Ledstråk.
 


Systemet är enkelt med sina tre markeringar:
 

 - Ledlinjer; består av avlånga upphöjda linjer vilket läggs med jämna      mellanrum och betyder ´Gå`.
 

 - Markeringsknoppar; placeras i fält när gångstråket upphör och betyder ‘full uppmärksamhet´.

 

 - Valfält; består av ett tomt fält och läggs mitt i en gångsträcka där man har fler riktningar än ett; ´Val´

Pictoform katalog

Pictoform prislista 

Pictoform har sin egna hemsida

GH FORM APS - Bækgaardsvej 64, 4140 Borup. TLF: +45 59 44 09 90  ©️Copyright 2020