Hållbarhet och 
Stadsmiljö

Ta ansvar och ställ krav

SE BYGGVARUBEDÖMNING
SE MILJÖ PROFIL

GH Forms järngjuteri är drivet på 41% vindenergi och stora delar av GH forms produkter är producerade av återanvänt järn. Vi använder även certifierade träsorter, för det mesta skandinaviska.

Med våran hållbara produktion bidrar vi positivt till de framtida stadsrummen. Bra design är hållbart, när den är uppskattad. Vid bortledning av regnvatten i vackra och eleganta linje- avvattningsgaller, bidrar b.l.a  Aquaform® till ett hållbart samhälle.

GH Form är en bra arbetsplats som respekterar sina medarbetare och möter deras behov. Vi skapar ekonomisk tillväxt genom god design och en hållbar produktion.

GH Form ® har ett extra hållbart sätt att använda material, då vi använder järnavfall från annan produktion på Själland. Vi utnyttjar den mest miljöriktiga metoden för nedsmältning av stål, när vi transformerar det till gjutjärn i våra el-ugnar.

GH Form har ett eget gjuteri i Borup, Danmark. Järngjuteriet öppnades i 1994 för att bevara skandinaviska arbetsplatser samt produktion.

GH Forms järngjuteri är drivet på 41% vindenergi, vilket blir fokusen på hållbara lösningar i alla sammanhang.

Stora delar av GH forms produkter är producerade av återanvänt järn. Läs mer om våran miljöprofil här. 
Råmaterialen är överblivet järn från andra metall företag, vilket GH Form köper och gjuter ner till egen produktion.

Produktion i Danmark

Återvinningsmaterial

Grön energi

GH FORM APS - Bækgaardsvej 64, 4140 Borup. TLF: +45 59 44 09 90  ©️Copyright 2020