top of page

Hållbarhet och 
Stadsmiljö

Ta ansvar och ställ krav

SE BYGGVARUBEDÖMNING
SVE MÅL .jpg
SE MILJÖ PROFIL
MÅL 7.png

GH Forms järngjuteri är drivet på 41% vindenergi och stora delar av GH forms produkter är producerade av återanvänt järn. Vi använder även certifierade träsorter, för det mesta skandinaviska.

MÅL 11.png

Med våran hållbara produktion bidrar vi positivt till de framtida stadsrummen. Bra design är hållbart, när den är uppskattad. Vid bortledning av regnvatten i vackra och eleganta linje- avvattningsgaller, bidrar b.l.a  Aquaform® till ett hållbart samhälle.

Read More >
MÅL 8.png

GH Form är en bra arbetsplats som respekterar sina medarbetare och möter deras behov. Vi skapar ekonomisk tillväxt genom god design och en hållbar produktion.

12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png

GH Form ® har ett extra hållbart sätt att använda material, då vi använder järnavfall från annan produktion på Själland. Vi utnyttjar den mest miljöriktiga metoden för nedsmältning av stål, när vi transformerar det till gjutjärn i våra el-ugnar.

logo.png
Skærmbillede 2019-06-02 kl. 16.49.24.png

GH Form har ett eget gjuteri i Borup, Danmark. Järngjuteriet öppnades i 1994 för att bevara skandinaviska arbetsplatser samt produktion.

windmill-62257_1920.jpg

GH Forms järngjuteri är drivet på 41% vindenergi, vilket blir fokusen på hållbara lösningar i alla sammanhang.

iron-1504139_1920.jpg

Stora delar av GH forms produkter är producerade av återanvänt järn. Läs mer om våran miljöprofil här. 
Råmaterialen är överblivet järn från andra metall företag, vilket GH Form köper och gjuter ner till egen produktion.

Produktion i Danmark

Återvinningsmaterial

Grön energi

bottom of page