top of page

Købmagergade & Hauserplads

GH Form har producerat Cirkulär bänkarna, Linear linjeavvattningen och Campus runda trädgaller till projektet Købmagergade och Hauserplats mitt i Köpenhamn.

Cirkulär bänken är ritad till KBP.EU, vilket är ett gemensamt projekt av POLYFORM arkitekter och Holländska Karres en Brands.

Linear linjeavvattnings gallret är ritat av Henning Larsen Architects.

Campus runda trädgaller är ritat av SLA och är ø2400 mm. I just detta projektet ligger trädgallret i

en ram 20-30 mm ovan mark för att förhindra salt rinna ner till trädets rötter under vinter månaderna.

Trädgallret ligger ännu högre inne på lekplatsen där det även används som bänk för barnen.

bottom of page