top of page

Förvaltning, Drift och Underhåll 

GH form har FDU-dokumentation på alla våra produkter.

Dokumentationen innehåller en produkt beskrivning, information om vilka material som ingår,  bland annat med ändamål av senare avfallssortering, samt anvisningar för rengörning och underhåll av produkten.
 

Det finns upplysningar om var man senare kan finna ytterligare produkter, reservdelar  under driftsperioden eller vid eventuell renovering av produkten.
 

FDU dokumentationen bifogas som standard till entreprenören med bekräftelsen.

 

Förfrågan: ca@ghform.dk

bottom of page