top of page

Vattningshus

Vattningshuset används för att ge vatten och luft till trädets rötter. Den kan antingen användas separat i hårdbeläggning eller sätta fast den i trädgaller.

Man kopplar på en dräneringsslang på max Ø76 mm.

 

Alla gjutjärns produkter är med i Byggvarubedömning och Sunda Hus.

 

Dimension    
100 x 100 x H 110 mm

GH.11.8001 / Vattningshus i obehandlat gjutjärn för dräneringsslang

 

Material         
Gjutjärn i kvalité Segjärn GGG40 – Obehandlad. Kan även oljas med vegetabilisk olja.

 

Montering

Man kan ersätta den med vanlig beläggningssten eller sätta den i trädgaller. Dräneringsslangen som ligger runt trädets rötter kopplas fast i Vattningshuset underifrån. Locket är stängt när man inte vattnar men ger fortfarande syre till rötterna då det inte är tätt.

Produktblad

bottom of page