Vattningshus

Vattningshuset används för att ge vatten och luft till trädets rötter. Den kan antingen användas separat i hårdbeläggning eller sätta fast den i trädgaller. Man kopplar på en dräneringsslang på max ø76 mm.

 

Alla gjutjärns produkter är med i Byggvarubedömning och Sunda Hus.

 

Dimension:     
               100 x 100 x H 110  mm

               GH.11.8001  Vattningshus i obehandlat gjutjärn för dräneringsslang

 

Material:         
Gjutjärn i kvalité Segjärn GGG40 – Obehandlad. Kan även oljas med vegetabilisk olja.

 

Montering:

Man kan ersätta den med vanlig beläggningssten eller sätta den i trädgaller. Dräneringsslangen som ligger runt trädets rötter kopplas fast i Vattningshuset underifrån. Locket är stängt när man inte vattnar men ger fortfarande syre till rötterna då det inte är tätt.

Produktblad