top of page

Vadstena Linjeavvattningsgaller

Vadstena Linjeavvattningsgaller / Art nummer GH.115501 är designat i samarbete med landskapsarkitekten Svante Dahlgren på Ramböll i Linköping.

Mönstret är baserat på ett traditionellt knypplingsmönster från Vadstena - Blåsippan.

Dimension & Material
140 x 500 mm.

Återvunnet gjutjärn- Legering GGG40

Montering

Gallret klickas fast med hjälp av låsfjädrar i tillhörande GH Form ränna i Polymerbetong. Höjden på ränna inkl galler varierar från 110 till 276 mm beroende på vilken ränna man väljer. Man kan välja mellan olika rännor med fall eller utan fall. Det är viktigt att man gjuter fast rännan med rätt mängd av jordfuktig betong på plats och att gallret hamnar

3 mm under markhöjd.

Se i e-katalog: AQUAFORM för mer info.

 

Alla galler är rekommenderade av Byggvarubedömning och Sunda Hus.

bottom of page