top of page

TROLLHÄTTAN

2017 påbörjades ombyggnaden av Trollhättans torg Drottningtorget, genom att bland annat leda bort busstrafik och skapa fria ytor inför kommande etapper i byggprocessen.

Det finns nu bland annat markvärme för att hålla de nya betongstråken isfria året om. Dessutom finns det många små fontäner installerade i markränna, till vilket GH Form tillverkade gallret Drops i olika radier och Byggros AB levererade olika systemlösningar.

Linjeavvattningen tar inte bara bort regnvattnet utan fungerar även som vattenlek och konst med dess färger, ångor och vattenstrålar.

Fontänenerna med ljuset och ångan ska på ett naturligt och snyggt sätt samspela med den befintliga fontänen Trollkällan, ett konstverk av Carl-Harry Stålhane som representerar Trollhättans historia och nutid.

bottom of page